LIÊN HỆ: (02723) 634996 | (02723) 726072

Lô Số 12, Cụm Công Nghiệp Long Định – Long Cang, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An