LIÊN HỆ: (02723) 640997 | (02723) 637298

Lô Số 12, Cụm Công Nghiệp Long Định – Long Cang, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An